Utredningar

Många uppdrag börjar med en problembeskrivning som inte alltid är självklar. Där är vi med från början och utreder problem med exempelvis klimat, energianvändning eller ljud. Utifrån detta kan vi tillsammans med kunden ta fram en effektiv lösning som är anpassad efter problem, behov och ambitionsnivå.