OVK/Radon

Vi utför OVK-besiktningar och radonmätning. Vi är certifierade enligt Boverket funktionskontrollant behörighet K. Utifrån resultaten hjälper vi er att ta fram åtgärdsförslag och upphandlar entreprenörer.