Energi

För verifiering av energikrav enligt BBR eller som underlag för projektering så utför vi energi-beräkningar i EQUA IDA-ICE. Vi utför även energideklarationer och tar fram väl underbyggda förslag på åtgärder.