Projekt

Vi utför uppdrag vid ny‐ och ombyggnader av kontor, skolor, bostäder, köpcentrum, restauranger, vård‐ och idrottsanläggningar, miljöklassificerade och kulturmärkta byggnader samt industrier.

Våra kunder är till stor del förvaltnings‐ och fastighetsbolag, kommuner samt entreprenörer, men vi jobbar även med bostadsrättsföreningar, projektledningsföretag, församlingar och organisationer.


Nedan ett urval av aktuella projekt

Strömsborg

Renovering och flytt av stockvilla från 1921 i Nationalromantisk stil. Läs mer

Mimer 8

Konsertsal med högra krav på akustik och estetik. Läs mer

Linden 9

Omsorgsfull renovering av blåklassad kontorsbyggnad från 1905. Läs mer

Graninge Strand, Nacka

Uppförande av nytt äldreboende, seniorbostäder samt renovering och upprustning av Graninge Stiftsgård. Läs mer

Ladugårdsgärdet

Hyresgästanpassningar och klimatutredningar 2015-2021 Läs mer

Engelbrektsområdet

Förstudie och framtagning av förfrågningsunderlag för kommande stambyten Läs mer

Kopparvägens förskola

Nyproduktion av förskola med Miljöbyggnad Guld. Läs mer

Syllen

Energieffektiviseringar och hyresgästanpassningar. Läs mer

Skogskarlen

Fastighetsägaren har under flera år arbetat med att modernisera fastigheten. Notos har varit delaktig i flera projekt bestående av utredningar, projektering och energiberäkningar. Läs mer

Cybele (Gamla stan)

Ombyggnation av fastigheten och anpassning till en stor lokalhyresgäst. Läs mer