Strömsborg

Renovering av kulturhistoriskt viktig byggnad i Örebro från 1921.
En del av karlsundsområdets utveckling där byggnaden flyttas tillfälligt för bygge av ny kryprund.

Notos har varit med och utrett befintliga installationer och förutsättningar, samt upprättat rambeskrivning för bland annat ny värmepump, avfuktning, luftbehandling och fettavskiljare.

Mer info om projektet:
https://www.orebro.se/fordjupning/fordjupning/sa-arbetar-vi-med/karlslundsomradets-utveckling.html

Video:
https://youtu.be/rNfB7B7O5Yc

Historisk bild
Skärmdump, Live-vy från pågående flytt