Skogskarlen

Fastighetsägaren har under flera år arbetat med att modernisera fastigheten.
Notos har varit delaktig i flera projekt bestående av utredningar, projektering och energiberäkningar.

BeställareFörvaltningsbolag
UtförandeLöpande 2018-2021