Mimer 8

Projektering av VVS-, styr- och kylinstallationer för en ny konsertsal med biutrymmen i fastigheten Mimer 8, Hus 2. Stora krav har ställts på akustik och estetik.

Notos har medverkat tidigt från programhandling och kommer vara med hela vägen genom injustering, intrimning och överlämnande till beställare och driftorganisation.

BeställareFastighets Mimeråtta
Utförande2019-pågående