Engelbrektsområdet – Stambyte

Förstudie och framtagning av förfrågningsunderlag för kommande stambyten