Engelbrektsområdet

Förstudie och framtagning av förfrågningsunderlag för kommande stambyten