Kopparvägens förskola

Nyproduktion av förskola med Miljöbyggnad Guld.
Notos utförde projektering av VVS-installationer som innefattade ny bergvärmeanläggning och FTX-ventilation.

Beställare:Entreprenör
Utfördes2016-2017