Graninge Strand, Nacka

Uppförande av nytt äldreboende om 54 rum, seniorbostäder 14 bostäder samt renovering och upprustning av Graninge Stiftsgård.

Notos var med från tidig förstudie och tog fram förfrågningsunderlag. Vi projekterade VS-installationer med bergvärme i äldreboendet och ventilation, tapp- och spillvatten, storkök och gym/spa-del med ångbastu.

BeställareFastighetsbolag
Utförande2017-2019