Om oss

Vilka är vi?

Notos Consult AB bildades 2004 av Lennart Mikaelsson och Lars‐Olof Säll. Vi bedriver konsultverksamhet inom VVS‐branschen. Under årens lopp har vi växt organiskt och är idag 16 st medarbetare med lokaler vid Lindhagensplan i Stockholm. Med en platt och prestigelös organisation som bygger på förtroende och eget ansvar så tror vi att våra medarbetare får dom bästa förutsättningarna att utvecklas och att leverera till våra kunder.

Våra kunder, både stora och små, vet att vi lägger stor vikt vid att ge god service genom att vara lyhörda, anpassningsbara och hela tiden anpassa vårt arbetssätt så att det passar kunden och det specifika projektet. Eftersom våra kunder är lika mycket i föreskrivande som utförande led så ger det oss utöver ett stort kontaktnät också en större insikt i vad hela tiden efterfrågas.

Vad gör vi?

Notos Consult AB har en gedigen erfarenhet och kunskap från projektering av VVS‐Installationer. Vi utför även energikartläggning, energideklarationer, kalkyler, besiktningar, projekteringsledning, installationssamordning, OVK‐besiktningar samt radonmätningar. Vi bistår även med upphandling och projektledning vid VVS‐entreprenader.


Typer av uppdrag:

 • Kontor
 • Skolor
 • Bostäder
 • Köpcentrum
 • Restauranger
 • Vård‐ och idrottsanläggningar
 • Miljöklassificerade och kulturmärkta byggnader samt industrier.

Våra kunder är:

 • Förvaltnings‐ och fastighetsbolag
 • Entreprenörer
 • Bostadsrättsföreningar
 • Kommuner
 • Projektledningsföretag
 • Församlingar och organisationer

Miljöpolicy

Företaget ska verka för att miljö- kretslopps-, och hälsofrågor prioriteras tillsammans med funktion och ekonomi tidigt i uppdragen.

 • Höja medarbetarnas kompetens i miljöfrågor och arbeta för att arbetsuppgifterna utförs på ett ansvarsfullt sätt.
 • Verka för hushållning, återanvändning och återvinning.
 • Miljösäkra projekten genom upprättande av projektrelaterade miljöplaner.
 • Verka för en miljövänlig utveckling genom öppenhet för samarbete med andra företag, universitet/högskolor och organisationer.
 • Fortlöpande utvärdera och utveckla miljöarbetet.

Kvalitetspolicy

 • Notos Consult`s kvalitetspolicy innebär att kunden endast erbjuds tjänster, produkter och system av sådan kvalitet att de förtjänar och vinner kundens förtroende.
 • Den interna arbetsmiljön skall stimuleras genom personalutbildning, utveckling av arbetsmetoder och tillämpning av effektiva hjälpmedel.
 • Notos Consult skall endast välja leverantörer som förmår att möta ställda kvalitetskrav.
 • För att denna policy är förstådd, tillämpad och upprätthållen på alla nivåer i organisationen ansvarar företagsledningen.

Energi

För verifiering av energikrav enligt BBR eller som underlag för projektering så utför vi energi-beräkningar i EQUA IDA-ICE. Vi utför även energideklarationer och tar fram väl underbyggda förslag på åtgärder.

OVK/Radon

Vi utför OVK-besiktningar och radonmätning. Vi är certifierade enligt Boverket funktionskontrollant behörighet K. Utifrån resultaten hjälper vi er att ta fram åtgärdsförslag och upphandlar entreprenörer.


Projektering

Vi tar fram lösningar inom VVS för både små som stora projekt. Vår målbild är att vara tillgängliga och flexibla samt att leverera handlingar på rätt nivå för varje projekt. Som primärt arbetsverktyg använder vi MagiCad vilket ger möjligheter att snabbt konstruera, verifiera och samordna med andra discipliner.

Utredningar

Många uppdrag börjar med en problembeskrivning som inte alltid är självklar. Där är vi med från början och utreder problem med exempelvis klimat, energianvändning eller ljud. Utifrån detta kan vi tillsammans med kunden ta fram en effektiv lösning som är anpassad efter problem, behov och ambitionsnivå.